Vaisingumo pažinimas ir NŠP

Programos tikslas: Parengti vaisingumo pažinimo ir natūralaus šeimos planavimo (NŠP) specialistus, kurie galėtų mokyti ir konsultuoti sutuoktinius ir asmenis pageidaujančius pažinti savo vaisingumą ir pritaikyti įgytas žinias šeimos planavimui, bei sveikatos reikmėms. Programa akredituota VDU neformaliojo švietimo ekspertų.

Programa skirta  asmenims, kurie yra NŠP vartotojai ir nori įgyti natūralaus šeimos planavimo mokytojo gebėjimus

Programos aprašas

Užpildytą programos dalyvio registracijos anketą siųsti adresu sssc@ktf.vdu.lt