Neformalusis švietimas

Santuokos ir šeimos studijų centras kviečia studijuoti neformaliojo švietimo programose, kurios skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti.  Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas VDU nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Siūloma studijuoti šiose programose