Dėstomi dalykai

I semestras

Pavadinimas Kodas Kreditai
Kursinis projektas Nr.1 (Šeimotyra) EDS 5027 6
Personalistinė antropologija EDS 5012 6
Santuokinė etika EDS 5021 6
Ugdymo filosofija EDS 5022 6
Šeimotyros mokslinių darbų rengimo metodologija EDS 5013 6

II semestras

Pavadinimas Kodas Kreditai
Kursinis projektas Nr.2 (Šeimotyra) EDS 5028 6
Lytiškumo ugdymo teorija EDS 5024 6
Prokreacijos etika EDSN5005 4
Šeimos tyrimų metodologija ir metodika EDS 5007 6
Vaikystės psichologija (Šeimotyra) EDS 5015 6

III semestras

Pavadinimas Kodas Kreditai
Šeimos krizių prevencija (EDS6002) EDS 6002 6
Šeimotyros magistro baigiamasis darbas   22
Statistinė analizė šeimos tyrimuose EDS 5020 4