Šeimotyros studijos

 

 

 

 

Studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos šeimos institucijos tyrimo specialistus, mokančius krikščioniškosios antropologijos vertybių paradigmoje kūrybiškai vertinti šiandieninių globalių iššūkių poveikį šeimos raidai, autoritetingai nustatyti kylančias problemas ir jų priežastis bei pasiūlyti sprendimus, gerinančius vaikų ugdymo ir tėvų švietimo bei socializacijos procesų kokybę mikro-, mezo- ir makro lygmenyse.
Baigusiems suteikiamas ugdymo mokslų (edukologijos krypties) magistro laipsnis.

Šeimotyros studijų programos bukletas