Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai

Programos tikslas: parengti lytiškumo ugdymo bei jaunimo rengimo šeimai specialistus kurie galėtų savarankiškai dėstyti mokyklose „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą“ bei dirbti su jaunimu neformaliose jaunimo ugdymo įstaigose

 

Programa skirta: tikybos, etikos, biologijos mokytojams ir klasių auklėtojams, taip pat asmenims dirbantiems su jaunimu neformaliojo švietimo struktūrose

Išklausę programą dalyviai gebės:

  1. Apibūdinti žmogaus, lytiškumo, meilės, santuokos sampratas krikščioniškosios antropologijos aspektu,
  2. Atskleisti skaistumo svarba jaunosios kartos brandai
  3. Atskleisti šeimos funkcijas bei santuokos vaidmuo šeimos gyvybingumui;
  4. Pateikti lytiškumo ugdymo ir jaunimo rengimo šeimai principus tikslus ir rezultatus;
  5. Nustatyti lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo skirtumus;
  6. Pritaikyti įgytas žinios lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos kūrimui ir realizavimui.

Programa registruota AIKOS sistemoje

Programos aprašas

Registruotis į programą adresu www.mokymai.vdu.lt