Tarptautinė mokslinė konferencija

Katalikų teologijos fakultetas kartu su Krokuvos Popiežiškuoju Jono Pauliaus II universitetu gegužės 22 d. rengia tarptautinę konferenciją “Apie moters orumą ir pašaukimą” skirtą Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms

Oficiali konferenecijos kalba – anglų kalba

Kvietimas teikti pranešimų tezes